Contacte

Contacte

Université de Perpignan
52, avenue Paul Alduy
66 100 – Perpignan (France)

Tel. : +33 (0) 4 68 66 17 55
Email : contact@miroincube.fr

Contacte premsa

Perpinyà
Service Communication et Culture – Fanny Guyonnet
Tel. : +33 (0) 4 68 66 21 23
Email : fanny.guyonnet@univ-perp.fr

Université de Perpignan
52, avenue Paul Alduy
66 100 – Perpignan (France)


Barcelona

Agència Catalana de Turisme
Tel. : +34 93 484 98 89
Email : premsa.act@gencat.cat

Passeig de Gràcia, 105 – 08007 Barcelona – Espanya


Palma

Maria Antònia Aloy / Marga Vera
Tel. : 34 696 99 40 68
Email : comunicacio@fundaciobit.org

 

Col·laboradors

Contacte

Universitat de Perpinyà
52, Av. Paul Alduy
66000 - Perpignan (France)